Статистика популярности использования команд на основании history $SHELL$

2014-12-15

После выполнения команды

history|awk '{print $2}'|sort|uniq -c|sort -rn|head -20|awk '!max{max=$1;}{r="";i=s=60*$1/max;while(i-->0)r=r"#";printf "%15s %5d %s %s",$2,$1,r,"\n";}'

Видим статистику выполнения команд. У меня на данный момент на одном из серваков она такова:

vim  461 ############################################################ 
    check_mk  224 ############################## 
    service  173 ####################### 
       ll  162 ###################### 
    apt-get  133 ################## 
      salt  112 ############### 
      make  95 ############# 
      tail  88 ############ 
      less  80 ########### 
      grep  72 ########## 
      cat  63 ######### 
   apt-cache  61 ######## 
       ip  51 ####### 
     telnet  50 ####### 
       ps  50 ####### 
       cd  50 ####### 
       su  45 ###### 
    netstat  42 ###### 
      ping  40 ###### 
       mc  39 ######
*nixПолезностиawkbashhistoryshellshell historyzsh

Полезные команды Linux

Внемли, хипстер. От поколения отцов обращаюсь к тебе.